Inilah 7 Hal Yang Di Lakukan Mukmin Sejati Demi Takutnya Pada Allah SWT

Tidak ada yang lain di dalam diri seorang kekasih (mukmin sejati) kecuali hanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang bersemayam dalam qolbunya yang suci. Tidak ada yang lain yang di ingat dalam ingatanya kecuali hanya dzikirnya yang selalu meyebut-nyebut Nama-Nya saja

Nama-Nya selalu ada dalam jiwanya yang suci, menyebut-Nya membuat hilang kesadarannya tenggelam dalam khasanah lautan ma'rifatnya -Nya sehingga seluruh jiwa raganya lahir maupun yang batin selalu dalam ketaatan untuk meraih cinta dan ridha-Nya

Inilah 7 Hal Yang Di Lakukan Mukmin Sejati Demi Takutnya Pada Allah SWT

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman :

"Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah pada Allah (takutlah pada Allah ), hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, Bertakwalah kepada Allah, sesunggunya Allah Mahatau tentang apa yang kalian kerjakan." (Al QS : Al Hasyr (59):18)

Diri orang mukmin selalu terbimbing dengan rahmat kasih sayang-Nya dan menjadikan seluruh anggota tubuh selalu dalam pengabdian dan ubudiyahnya,  hatinya menatap menyatukan seluruh cipta rasa karsa hanya pada dzat tunggal penguasa alam semesta raya

Inilah kondisi mukmin sejati berat pandangannya hanya pada keindahan wajah-Nya yang terkadang mengurangi aktivitas-aktivitas duniawiahnya, wajar saja terkadang ia menghiraukan keadaan makhluk-makhluk (manusia) disekitarnya

Mukmin sejati adalah orang yang takut kepada Allah Subhanhu wa Ta'ala dengan seluruh anggota badannya untuk melaksanakan segala perintah dan menjauhi larangan-Nya lahir batin

Dibawah ini adalah 7 Hal Yang Di Lakukan Mukmin Sejati Demi Takutnya Pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala diantaranya sebagai berikut :

1. Lidahnya
Ia mencegahnya dari berkata dusta menggunjing memfitnah, menipu dan perkataan yang tidak berguna, sebaliknya ia menyibukkan dengan dzikir kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala membaca Al quran dan menghapal ilmu

2. Perutnya
Ia tidak memasukkan kedalam perutnya makanan yang haram, sebab hal itu merupakan dosa besar. Sebagaimana Nabi Shalallahu alaihi Wa sallam bersabda "Apabila satu suap makanan yang haram jatuh kedalam perut anak Adam, setiap malaikat di langit dan bumi melaknatnya selama suapan itu didalam perutnya. Jika ia mati dalam keadaan itu, tempat kembalinya adalah neraka jahanam."

3. Tangannya
Ia tidak menjulurkan tangannya pada sesuatu yang haram. Sebaliknya, ia menggunakan sesuatu yang mendatangkan ketaatan pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Diriwayatkan dari Ka'ab al-Ahbar, ia berkata, "Allah Subhanahu Wa Ta'ala membangunkan sebuah rumah dari batu permata hijau. Di dalam rumah itu terdapat tujuh puluh ribu rumah yang masing-masing memiliki tujuh puluh ribu kamar. Tidak ada yang dapat memasukinya kecuali orang yang meninggalkan setiap yang haram karena takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala."

4. Kakinya
Ia tidak berjalan untuk berbuat kemaksiatan kepada Allah. Sebaliknya, ia berjalan dalam ketaatan dan keridhaan-Nya serta dalam bergaul dengan para ulama dan orang-orang salih

5. Pandangannya
Ia tidak memandang makanan, minuman, pakaian, dan sebagainya yang diharamkan. Pandangannyapun tidak ditujukan kepada keduniaan dengan penuh kecintaan. Sebaliknya, ia mengarahkan pandangannya kepada sesuatu dengan mengambil pelajaran tanpa memandang sesuatu yang tidak halal baginya. Mengenai hal itu Rasulullah Salallahu alaihi Wasallam bersabda "Barang siapa yang memenuhi kedua matanya dengan pandangan yang haram, niscaya pada Hari Kiamat Allah Subhanahu Wa Ta'ala memenuhi kedua matanya dengan api neraka."

6. Ketaatan
Ia menjadikan ketaatanya semata-mata untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala serta takut akan riya' dan kemunafikan. Apabila melakukan hal itu. Allah dalam firman-Nya :
"Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada didalam surga dan kenikmatan (Al QS : ath-Thur (52):17)

7. Kalbunya 
Ia mengeluarkan dari dalam kalbunya rasa permusuhan, kedengkian, dan hasud kepada teman. sebab hasud dapat menghapus kebaikan, sebagaimana sabda Nabi Shalallahu alaihi Wasallam, "Hasud memakan kebaikan seperti api membakar kayu bakar." " Hasud termasuk penyakit berbahaya didalam kalbu. Penyakit-penyakit kalbu itu tidak dapat diobati kecuali dengan ilmu dan amal

Sekian semoga bermanfaat bagi diri kita masing-masing untuk senantiasa memperbaiki diri dan semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala berkenan menjadikan diri kita semuanya diri yang taat takut dan patuh dihadapan-Nya dalam rahmat kasih sayang-Nya selamat dunia dan akherat.aamiin, Inilah  7 Hal Yang Di Lakukan Mukmin Sejati Demi Takutnya Pada Allah SWT

0 Response to "Inilah 7 Hal Yang Di Lakukan Mukmin Sejati Demi Takutnya Pada Allah SWT"

Post a Comment

Silakan berkomentar sesuai topik dengan hadap dan sopan santun yang baik, Mohon maaf komentar yang melenceng dari topik, berbau Pornografi, Judi dan Obat serta komentar menyertakan Link Aktif maupun Link Tidak Aktif akan dihapus secara otomatis.!

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel